בעברו כלכלן באגף התקציבים במשרד האוצר, (דואר תקשורת ורשות השידור) ומנהל המחלקות הכלכלית והמשפטית וסגן מנהל אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי במשרד המשפטים.

מחזיק בתארים אקדמיים כדלקמן: בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים בחוגים כלכלה, מדעי המדינה, מינהל עסקים, משפטים.